Tilaus- ja toimitusehdot

Näitä tilausehtoja sovelletaan Gutly Foods Oy:n (jäljempänä ”Gutly”) tarjoamiin maksullisiin tilauksiin ja toimituksiin.

1. TUOTEKUVAUS

Toimittamamme lähetykset koostuvat Gutlyn ja/tai sen yhteistyökumppaneiden tuotteista. Lähetys toimitetaan tilaajalle kuukausittain tai muulla mahdollisella asiakkaamme itse asettamalla aikavälillä. Kaikki tuotteet eivät sovi kaikille käyttäjille ja Gutly ei siksi anna mitään sitoumusta tuotteiden soveltumisesta tilaajalle.

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA TILAUSMUOTO

2.1. Yleiset sopimusehdot

Tuotteiden tilaussopimus syntyy ja nämä tilausehdot astuvat voimaan, kun olet tilausprosessissa hyväksynyt nämä tilausehdot. Lähetämme tilaajalle tilausvahvistuksen tilaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen.
Tilaajan ja palveluun rekisteröityneen henkilön on oltava vähintään 18-vuotias. Lähetämme tuotteet kerran kuukaudessa tai tilaajan valitseman aikajakson välein, tilaajan valitsemaan osoitteeseen. Toimitukset toimitetaan vain Suomeen.

2.2. TILAUSMUODOT

Gutlyn tilaus on toistaiseksi voimassa oleva eli jatkuva tilaus, joka jatkuu ilman uudistamista, kunnes tilaus irtisanotaan. Laskutamme toistaiseksi voimassaolevan tilauksen kuukausittain etukäteen. Maksaminen on mahdollista vain luottokortilla. Tilaaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan tilauksen päättymään kulloinkin kulumassa olevan kalenterikuukauden 10. päivä mennessä. Mikäli irtisanominen tapahtuu myöhemmin, jatkuvat tilaus ja maksuvelvollisuus irtisanomista seuraavan kalenterikuukauden loppuun saakka. Tilaaja voi irtisanoa tilauksen jättämällä irtisanomista koskevan viestin osoitteessa hello@gutlyfoods.com tai Oma tili -sivulla. Gutly voi irtisanoa tilauksen ilmoittamalla siitä tilaajalle tilaajan antamaan sähköposti-osoitteeseen.

Tilaajalla on kuluttajasuojalain mukaisesti oikeus peruuttaa toimitusta koskeva tilaus neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun tilaaja on vastaanottanut tilausvahvistuksen ja ensimmäisen toimituksen. Vastaanottopäivää ei lasketa peruuttamisaikaan. Peruuttaminen tapahtuu jättämällä irtisanomista koskeva viesti verkkosivuilla tai sähköpostilla osoitteeseen hello@gutlyfoods.com, ja palauttamalla toimitettu kuljetuspakkaus Gutlylle. Kaikki toimituksen sisältämät tuotteet tulee tällöin olla avaamattomana alkuperäispakkauksissaan. Lain mukaan ostaja vastaa palauttamisesta aiheutuneista kuluista, kuten postikuluista.

Tilaajan peruuttaessa sopimuksensa Gutly palauttaa tilaajalta vastaanottamansa maksusuorituksen tilaajan ilmoittamalle pankkitilille viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun tilaaja on palauttanut vastaanottamansa tuotteet ja ilmoittanut palautusta tehdessään Gutlylle pankkitilinumeronsa. Jos tilaaja ei ole vastaanottanut tuotteita tai jos tuotteita ei ole vielä lähetetty tilaajalle, kolmekymmentä (30) päivää lasketaan siitä, kun Gutly on vastaanottanut palautetun kuljetuslaatikon tuotteineen ja/tai tilaajan peruuttamisilmoituksen.

Tilaajalla on oikeus peruuttaa tilaus milloin tahansa yllä olevien ehtojen mukaisesti.

Asiakas on vastuussa siitä, että ottaa vastaan tuotteet antamiensa ohjeiden mukaisesti. Gutly ei lähtökohtaisesti lähetä tuotteita uudestaan asiakkaalle. Mikäli tuotetta ei saada toimitettua asiakkaalle ja se palautuu Gutlylle, ei palautuminen katkaise tilausta eikä se oikeuta asiakasta saamaan hyvitystä palautuneen lähetyksen johdosta.

2.2.1 Tilaaminen toiselle henkilölle

Gutlyn tuotteita on mahdollista tilata toiselle henkilölle esimerkiksi lahjaksi. Tilauksen yhteydessä kysymme saajan nimeä, osoitetta ja puhelinnumeroa. Nämä tiedot vaaditaan, jotta tuotteen toimitus olisi mahdollista. Lahjan saajalta on oltava lupa henkilötietojen antamiseen tilauksen yhteydessä.

3. LÄHETYKSEN MAHDOLLISET VIRHEET

Mikäli lähetyksen sisältö on virheellinen, tilaajan on viipymättä reklamoitava virheestä. Gutly toimittaa virheellisen tuotteen tilalle korvaavan tuotteen. Toimituksen sisällön koostumus ja/tai tuotteiden soveltumattomuus tilaajalle ei ole peruste palauttaa tuotteita. Gutly ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästyksistä tuotteiden toimituksessa. Virheiden sattuessa pyydämme sinua aina ottamaan yhteyttä Gutlyyn välittömästi.

4. TILAUSHINNAT JA ASIAKKAAN MAKSETTAVAKSI TULEVAT MAKSUT

Tilaushinta perustuu kulloinkin voimassaolevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä Gutlyn verkkosivuilla. Gutlyllä on oikeus muuttaa hintoja alempana näiden tilausehtojen kohdassa 6 määritellyllä tavalla. Tilaushinta voi sisältää toimituskulut tai toimituksesta veloitetaan erikseen. Mahdollinen toimitusmaksu näkyy tilaussivulla.Tilaukseen liittyvät maksut maksetaan aina etukäteen ennen toimitusta.

5. TILAUSTEN MAKSAMINEN

Gutlyn maksutapahtumien välittäjinä toimii Stripe, joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksaminen toteutuu maksupalvelun kautta ja tiliotteessa tai maksukortin laskulla näkyy Stripe Payments Europe Limited. Maksaminen on turvallista sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen, niin ettei ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.
Hyväksymällä Gutlyn tilaus- ja toimitusehdot asiakas hyväksyy samalla Stripen käyttöehdot (Stripe Checkout User Terms of Service, Finland: www.stripe.com/fi/checkout/terms ) sekä tietosuojaselosteen (Stripe Privacy Policy, Finland: www.stripe.com/fi/privacy ).

Stripen yhteystiedot ovat:
Stripe Payments Europe Limited
www.stripe.com/fi

6. TILAUSEHTOJEN MUUTOKSET

Gutlyllä on oikeus muuttaa näitä tilausehtoja sekä tuotteidenja palveluiden tilaushintoja ja käyttöehtoja. Muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla, Gutlyn verkkosivuilla (www.gutlyfoods.com/fi) tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana, ja ne voivat koskea kaikkia tai vain osaa tilauksista, kunkin tilauksen sisällöstä riippuen. Tilaajalla on muutoksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa ylempänä tilausehtojen kohdassa 2.2 kuvatulla tavalla ja saada tilaus päättymään kulumassa olevan kalenterikuukauden päättyessä. Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan käyttöehdoissa kuvatulla tavalla.

7. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Gutly voi päättää sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos tilaaja on rikkonut näitä ehtoja olennaisella tavalla eikä huomautuksesta huolimatta ole korjannut menettelyään. Tällaiseksi katsotaan mm. laskujen maksamatta jättäminen maksuhuomautuksen jälkeen.

8. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää tilaussopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Gutlyn nimenomaista suostumusta. Gutlyllä on oikeus siirtää tilaussopimus toiselle taholle liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Gutlyn verkkosivuilla ja/tai tilaajalle kirjallisesti.

9. TIETOSUOJA

Gutly käsittelee tilaajien henkilötietoja rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Toimittaja/GutlyFoods Oy:n asiakasrekisteri.

10. MUUT EHDOT

Gutly Foodsilla on verkkosivut. Sivuston käyttöön sovellettavat ohjeet löytyvät käyttöehdot sivulta.

11. GUTLYN YHTEYSTIEDOT

Gutly Foods Oy
hello@gutlyfoods.com

Toimitusten sisältöön koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä yhteistietosivun kautta. Yhteystiedot löytyvät myös tuotepakkauksista.