Gutly – maalaisjärkevää vastuullisuutta

Yritykset ovat viime vuosina kasvattaneet resursseja vastuullisuuden osa-alueiden selvittämiseen ja siitä viestimiseen. Hiilijalanjälkiä ja ympäristövaikutuksia lasketaan toiminnan vastuullisuuden osoitukseksi. Malleja kehitetään yritysten ja tuotteiden vertailua varten, tavoitteena luoda kuluttajalle mahdollisuuksia tehdä ostopäätöksiä myös vastuullisuuden pohjalta. Itse mallien ja niiden pohjalta laskettavien lukujenkin ymmärtäminen onkin toinen juttu. Se on vaativaa puuhaa eikä monella riitä aikaa, osaamista tai tahtoa. Siksi lukujen lopullinen merkitys jää monelle kysymysmerkiksi.

Ympäristövaikutukset ovat hyvin monimutkaisia ja -ulotteisia. Gutlyn kaltainen pieni yritys joutuu miettimään asioita toisin. Lähdimmekin suunnittelemaan ja rakentamaan vastuullisuutta liiketoiminnan elinkaariseen arvoketjuun aivan alusta lähtien. Ketjuun, joka lopulta hauskasti osoittautui ympyräksi. Oman osansa yrityksemme vahvasta uskosta vastuullisen tulevaisuuden rakentamiseen löytyy pitkästä kokemuksesta ja osaamisesta, mutta ilman onnellisia sattumia ei kaikkea olisi syntynyt.

Hiilijalanjäljen laskemisen ja sertifikaattien sijaan pyrimme ajattelemaan asioita maalaisjärjellä ja avaamaan ne muodossa, jonka kaikki pystyisivät ymmärtämään. Kokosimme tähän artikkeliin ajatuksiamme ja tekemisiämme tuon ajattelun takana.

Kasvipohjainen tuote on yleensä vastuullisella puolella ruokatuotantoa

Ruoantuotannon ympäristövaikutuksista suuri osa syntyy alkutuotannossa, erilaisista tuotantoon liittyvistä biologisista prosesseista. Viljelymaasta vapautuu päästöjä ilmaan ja ravinnepäästöjä vesistöihin sekä eläinten osalla ruoansulatuksen ja lannankäsittely seurauksena. Maatalouteen kytkeytyy myös luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Maankäytön muutokset ovat globaali uhka ja viljelykäyttöön raivattavat uudet maa-alueet vaikuttavat niin kasvihuonekaasupäästöihin kuin luonnon monimuotoisuuteen.

Tuotantomme pohjautuu kasvipohjaisiin raaka-aineisiin. Olemme siis jo lähtökohtaisesti kestävämmällä puolella ruokaketjua kun tuotamme kasviruokaa. Ihan suoraviivaista ei tämäkään tarkastelukanta aina ole eli eroja kasvipohjaisissa tuotteissakin toki on. Raaka-aineissamme suosimme kotimaisia tuottajia, luomua ja villejä kasveja kuten marjoja. Ihan kaikkea emme ole vielä luomuna pystyneet hankkimaan ja siltä osin työmme jatkuu. Sitoudumme tuotannossamme raaka-aineisiin joiden tuottamiseen ei ole raivattu sademetsiä. Mietimme myös jatkuvasti suoria keinoja osallistua tuottajiemme viljelyn ympäristövaikutusten pienentämiseen.

Kasvipohjaisen tuotannon ympäristövaikutusten arviointiin ja vertailuun löytyy paljon meitä parempia asiantuntijoita. Johonkin näistä täytyy meidänkin uskoa ja eri arviointimenetelmiin sekä moniin tutkimuksiin tutustuttuamme olemme tehneet omat valintamme. Vastuullisuuden lähtökohtanamme on siis vahva usko kasvipohjaisen ruokaketjun parempaan ympäristötehokkuuteen eläinpohjaiseen verrattuna.

Onko kuitupitoinen ruoka myös vastuullisempaa?

Ruokavalioon liittyy ympäristövaikutusten lisäksi rooli terveyskysymyksissä. Omassa ajattelussamme terveellinen ruoka on vastuullista ja tämä on huomioitu jo perustamisen lähtökohdissa – haluamme valmistaa tutkitusti terveellistä ruokaa. Oman kulmamme terveellisyyteen löysimme kuidusta ja suoliston mikrobiomista. Kuitu on edullinen, helppo ja tehokas keino tehdä syömisestä terveellisempää. Ravintokuitujen vaikutuksista opimme koko ajan lisää, mutta jo nyt löydetyt hyödyt riittävät sen nostamisen tärkeäksi osaksi hyvinvointiamme. Ravintokuitujen nauttimisen hyödyllisyydestä ollaan, harvinaista kyllä, hyvin yksimielistä ravitsemuksen ja lääketieteen ammattilaisten piirissä.

Suomessa on noin 40 tonnin päivittäinen kuituvaje. Vain noin kolmannes suomalaisista saa ravinnostaan riittävästi ravintokuitua ja kuidun monipuolisuudessa lienee ihan kaikilla toivomisen varaa. Jos pääsisimme kansakunnan tasolla ravintosuositusten mukaiseen kuitumäärään ja laatuun niin vaikutukset hyvinvoinnissamme ulottuisivat kansantalouteen asti. Kuidun terveyshyötyjen tarkkoja taloudellisia vaikutuksia emme ole pystyneet vielä laskemaan, mutta arvioita noista voidaan esittää. Suorat ja välilliset vaikutukset lienevät kuitenkin vähintään satoja miljoonia. Kuitujen syöminen on siis vastuullinen teko samoin kuin omasta hyvinvoinnista huolehtiminen muutenkin, mutta sen vaikutukset vastuullisuuden kannalta eivät lopu pelkkään hyvinvointiin.

Kuidut arvoympyrän ytimessä

Gutlyn arvoketju on siis ympyrä, jonka keskellä ovat kuidut. Ostamme mahdollisimman suuren osan kuitupohjaisista raaka-aineistamme suoraan kotimaisilta maatiloilta, tuottajilta jotka hyvin tunnemme. Tämä paremmaksi emme läpinäkyvyyttä usko saavamme. Kaikissa raaka-aineissa emme tässä tavoitteessa vielä ole eli työtä riittää jatkossakin.

Tulevan uuden pakkauksemme myötä löytävät tuotteemme rasian, jonka raaka-aineeksi valikoitui suomalainen kartonki. Yhtenä valintaperusteenamme oli runsas kuitujen käyttö, sillä pienoisena yllätyksenä meille selvisi korkean kuitupitoisuuden kartongissa tarkoittavan parempaa ympäristöystävällisyyttä.

Vielä suurempi yllätys avautui meille kun kuulimme kartonkituottajamme sivuvirtoja kompostoitavan mikrobien avulla maanparannusaineeksi. Tätä kompostoitua aarretta tulemme jatkossa toimittamaan tuottajiemme pelloille. Näin pellot sekä erityisesti niiden mikrobit voivat paremmin ja vähemmän ravinteita huuhtoutuu vesistöihin. Näin Gutlyn arvoympyrä sulkeutuu ja jatkaa pyörimistään uudelle kierrokselle kun hyvinvoivat pellot kasvattavat meille uutta satoa pienemmällä ympäristökuormituksella. Ja kuten varmasti huomasitte, kuitu sekä mikrobit pysyvät koko ympyrän kierroksen ajan punaisena lankana.

Pakkauksissa monta näkökulmaa

Tuotteiden kuljettamisessa ja varastoinnissa tarvitaan energiaa. Mitä tiheämmin tuote voidaan kuljetuslavoille pakata sen pienemmäksi ympäristöä kuormittava rasitus käy kuljetettavaa ja varastoitavaa yksikköä kohden. Tässä esimerkiksi pakkausten suunnittelulla on iso merkitys.

Kaupan hyllyissä isosta pakkauksesta on tutkitusti kaupallista hyötyä. Siksi monissa pusseissa ja rasioissa on merkittävästi ilmaa mukana. Samalla logistinen tehokkuus kärsii ja pakkauksiin käytettävän materiaalin määrä kasvaa loppukäyttäjän kannalta täysin turhaan. Lopulta myös jätteiden – erityisesti muovin – määrä kasvaa ilman hyvää kuluttajan edun mukaista perustetta. Verkkokauppa toimitustapana mahdollistaa pakkaussuunnittelussa tehokkaampaa materiaalinkäyttöä kun pakkauksen turhasta tilavuudesta ei ole lisääntyneen hyllynäkyvyyden kaltaista hyötyä. Kaikki ylimääräinen onkin meille turhaa. Yksinkertaistaminenkin on siis vastuullista.

Olemme pakkauskehityksessä huomioineet vastuullisuutta useammalta kannalta. Ensimmäisissä versioissamme emme päässeet tyydyttävään lopputulokseen lähinnä kireän aikataulun johdosta, mutta uusissa pakkauksissamme olemme huomioineet kaiken minkä olemme pystyneet. Turha ilma on poistettu niin tuote- kuin kuljetuspakkauksista. Logistinen tehokkuus on käytettävyyttä uhraamatta viety pitkälle. Itse pakkausmateriaaleissamme olemme päätyneet uusiutuviin ja kierrätettäviin raaka-aineisiin. Muovia emme tule käyttämään.

Sivuvirtojen kuituja ja ravinteita pelastamassa

Huolellisesti kehitettyjen tuotteidemme kautta pelastamme useampia upeita raaka-aineita vähempiarvoiselta käytöltä. Esimerkiksi useiden viljelykasvien kuoriosat kärsivät hyvien käyttökohteiden puutteesta ja niitä hyödynnetäänkin paljon eläinten ravintona. Monissa tapauksessa niitä jopa ajetaan takaisin peltoon maanparanteena. Oman tuotekehityksemme alkulähteenä oli useita raaka-aineita, joiden “vähempiarvoisissa” kuorikerroksissa esiintyy runsaasti erilaista ravintokuitua. Kuidun lisäksi niistä löytyy monipuolisesti ravinteita, erinomaisia rasvoja sekä proteiinia.

Sama koskee pellavansiemenen ja öljyhampun puristekakkuja, joita syntyy kun siemenistä otetaan arvokas öljy talteen. Puristekakut ovatkin meille erityisen mielenkiinnon kohde, myös muista lähteistä. Ravintoainetiheydeltään ja monipuolisuudeltaan nämä sivuvirrat ovat usein todellisia aarteita. Yleisemmin haasteena on ollut näihin tuotannon sivuvirtoihin liittyvän tuotekehityksen puute. Siksi niitä edelleen ajetaan pelloille maanparanteeksi. Me päätimme tehdä niistä terveellistä ruokaa.

Parempaa kannattavuutta maatiloille

Samalla kun etsimme maatilojen ja jalostuksen sivuvirroille uutta arvoa, luomme suomalaisille maatiloille uusia lisätulojen lähteitä. Maatilojen viljelystä saama osuus on lopputuotteista saataviin kuluttajahintoihin verrattuna pieni ja monen tilan kannattavuus on heikko. Perinteisissä tuotantomalleissa on pyritty viljelyn tehokkuuteen ja kannattavuuden parantamiseen sitä kautta. Omassa ajattelussamme yritämme tehokkuuden lisäksi luoda uutta arvoa, joka mahdollistaisi myös pienemmille tiloille elämisen mahdollisuuden. Aikaisemmin jopa kustannuksia aiheuttaneet sivuvirrat olisi nyt mahdollista saada osaksi tilojen tulovirtaa. Todellinen win-win siis.

Ravintoainetehokkuus osana vastuullisuutta

Elintarvikkeiden ympäristöystävällisyyttä arvioidaan tuotettua tilavuus- tai painoyksikkö kohden. Paino tai tilavuus ei kuitenkaan suoraan kerro ruoan toiminnallisesta tehosta vaan se riippuu kunkin elintarvikkeen ravitsemuksellisesta sisällöstä.

Ruoan kokonaisvaikutusten arvioinnissa yksi vähemmän puhutuista tekijöistä on ravintoainetehokkuus. Itse mietimme tätä vähän samoin kuin tuota ylimääräistä ilmaa pakkauksissa. Ajattelumme mukaisesti paljon ravitsemuksellisesti turhaa höttöä, tai jopa ilmaa (kuten esimerkiksi jotkut murot tai snacksit) sisältävät tuotteet ovat ravitsemuslogistiikan näkökulmasta tehottomia. Sama koskee ravitsemuksellisesti yksipuolisia tai terveyden kannalta jopa kyseenalaisia tuotteita. Tästä ajattelun kuvaamiseksi hyvä käytännön esimerkki ovat vaeltajat, joilla on rajallinen mahdollisuus kantaa ruokaa mukanaan reissussa. Kaikki ruoka mikä repussa kuljetetaan tulee olla täyttä ja monipuolista tavaraa.

Ravintoainetehokkuutta on nostanut esiin myös Luken tutkimusprofessori Ilkka Leinonen. Vaikka oma ajattelumme on aavistuksen enemmän kuluttajalähtöistä, eli vertailua tulisi mielestämme voida tehdä käyttöyhteydeltään toisiaan korvaavien tuotteiden osalla raaka-aineista riippumatta, niin löydämme linkin takaa löytyvän kirjoituksen periaatteista paljon itseämme. Saman käyttöyhteyden tuotteita voisi vertailla esimerkiksi kahdella akselilla: ensimmäisellä akselilla tuotteen ympäristövaikutukset ja toisella ravintoainetehokkuus. Tässä vertailussa pärjääminen on meille erityisen tärkeää.

Alhainen prosessointitaso säästää energiaa ja hukkaa

Energiakäytössämme tehokkuutta haetaan prosessoimalla tuotteita mahdollisimman vähän. Tyypillisesti valmisruokaa prosessoidaan monella tavalla ja jokainen vaihe vaatii energiaa. Osa prosessoinneista ei ole loppukäyttäjälle erityisen hyödyllistä vaan niillä haetaan enemmänkin kaupallisia etuja, joissa tavoitellaan ravitsemuksen sijaan esimerkiksi makua optimoivia tekijöitä. Jokaisesta prosessoinnista syntyy myös jossain muodossa hukkaa ja turhaa jätettä.

Itse tuotannossa ja erityisesti sen energiankäytön tehokkuudessa on meilläkin vielä tekemistä. Mietimme näitäkin askel kerrallaan. Teetämme monia vaiheita tuotannossamme alihankintana ja pienen markkinan vaihtoehtojen vähyys pakottaa meitäkin joskus kompromisseihin. Kuljetukset ovat yksi hyvä esimerkki. Jos haluamme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista asiakaskokemusta niin kilpailua on Suomessa vaan liian vähän, jotta voisimme samalla valita erityisen ympäristöystävällisen kuljetusyhtiön. Toivotaan että näitäkin jatkossa löytyy.

Gutlymaista ajattelua arviointiin

Tuotteiden ympäristövaikutusten arvioinnissa on lopulta monta eri vaihtoehtoa, jotka voivat olla myös keskenään ristiriitaisia. Tieteellä on usein oma kulmansa, jossa kysymysten asettelusta riippuen voidaan saada erilaisia tuloksia aikaan. Kuluttajan on usein mahdotonta avata tutkimuksia tasolle jossa tutkimusten objektiivisuus, riippumattomuus ja kokonaisvaltaisuus on mahdollista arvioida. Itse haluamme teoreettisten arviointimenetelmien rinnalle kaikille aukeavaa ja käytännönläheistä logiikkaa sekä todellista läpinäkyvyyttä tuotteiden koko arvoketjun osalle. Näitä odotellessa toimimme parhaan tietomme ja asiantuntijoidemme opastuksen mukaisesti. Teemme hyvästä parempaa, pitkäjänteisesti.