Miten Gutly huomioi ympäristön ja vastuullisuuden?

Vastuullisuus luonnosta ja ympäristöstämme ovat keskeisiä arvoja toiminnassamme. Gutlyn tuotteet ovat kasvipohjaisia ja jo siksi vastuullisella puolella ruokaketjua. Käytämme tuotteissa useampia raaka-aineita, jotka ovat aikaisemmin olleet vähempiarvoisessa käytössä. Mietimme jatkuvasti ratkaisuja mm. raaka-aineiden tuotannossa syntyvien sivuvirtojen parempaan hyödyntämiseen ja hävikin minimoimiseen. Pyrimme prosessoimaan tuotteita mahdollisimman vähän ja siten välttämään energian käyttöä tuotannossa. Osallistumme myös tuottajiemme kautta ympäristönsuojeluun ja valitsemme pakkauksissamme ympäristöystävällisiä, kierrätettäviä materiaaleja. Lue ajatuksistamme lisää laajemman artikkelin muodossa.