Facebook ja Instagram-ar­von­nan sään­nöt 11.12.2020

Kilpailun järjestäjä

Gutly Foods Oy (myöhemmin järjestäjä), Latokartanonkaari 3, 00790 Helsinki
Kilpailu ei ole missään yhteydessä Facebookkiin tai Instagramiin eikä Facebook tai Instagram sponsoroi, tue tai järjestä tätä kilpailua. Kilpailun sisällöstä vastaa ainoastaan järjestäjä eikä Facebook tai Instagram. Facebook tai Instagram ei ole vastuussa kilpailusta tai siihen liittyvistä seikoista.

Kilpailun alkamis- ja päättymisajankohta

Kilpailu alkaa 10.12.2020 klo 12.00 ja päättyy 16.12.2020 klo 24.00. Arvonta suoritetaan 17.12.2020.
Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä säännöt.

Osallistumiskelpoisuus

Osallistumiskelpoisuus on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomessa asuvalla henkilöllä lukuun ottamatta järjestäjän henkilökuntaa ja järjestäjän henkilökunnan perheenjäseniä.

Osallistuminen

Osallistuja osallistuu kilpailuun kommentoimalla Facebookissa tai Instagramissa kilpailujulkaisun kommenttikentässä, missä yhteydessä tai kenen kanssa nauttisi Gutlyä sekä tykkäämällä Gutlyn sivuista Facebookissa tai vastaavasti seuraamalla profiiliamme Instagramissa.

Kilpailuajan päätyttyä Järjestäjä arpoo osallistuneiden kesken yhteensä kuusi (Facebook 2 ja Instagram 2) voittajaa, joista kukin voittaa Gutly Fiber Granola Mix 4 x 350 g tuotelaatikon. Jaossa on yhteensä 4 kpl tuotelaatikoita. Yhden laatikon arvo on 35,60 EUR. Tuotteet toimitetaan voittajalle tai hänen valitsemalleen henkilölle.

Kilpailuajan päätyttyä tulleita julkaisuja ei oteta huomioon. Järjestäjä pidättää oikeuden olla palkitsematta julkaisuja, jotka eivät täytä kilpailun ehtoja.

Kilpailuun osallistuminen on ilmaista. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi, eikä vaihtaa. Palkinnon voi siirtää toiselle henkilölle. Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa suostumuksen nimensä ilmoittamiseen kilpailusivulla, mikäli osallistuja voittaa.

Järjestäjä tiedottaa voittajalle voitosta henkilökohtaisesti lähettämällä hänelle yksityisviestin Facebookissa tai Instagramissa sen mukaan kummassa palvelussa voittaja on kilpailuun osallistunut. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy tämän yhteydenottomuodon.

Jos voittaja ei vastaa Järjestäjän lähettämiin yhteydenottoihin seitsemän (7) päivän kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta, oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Korvaavaa voittajaa koskee sama näissä säännöissä määritelty menettely kuin alkuperäistä voittajaa. Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan.

Palkinto toimitetaan voittajille kotiin tai haluttuun muuhun osoitteeseen Suomessa. Järjestäjä ei vastaa palkinnon toimittamisessa aiheutuneesta mahdollisesta sekaannuksesta, joka johtuu voittajan antaman toimitusosoitteen virheellisyydestä tai kuljetuspalvelun tuottajan toiminnasta.

Poissulkeminen kilpailusta

Jos osallistuja rikkoo näitä sääntöjä, järjestäjällä on oikeus sulkea henkilö pois kilpailusta ilman etukäteisvaroitusta. Kilpailusta suljetaan pois henkilöt, jotka käyttävät kiellettyjä apuvälineitä (esim. hakkerointiohjelmia, viruksia, troijalaisia jne.) tai hankkivat etua muulla tavalla järjestelmää manipuloimalla. Myös toisen henkilön puolesta osallistuva (tapahtuipa osallistuminen tämän henkilön tieten tai tietämättä) suljetaan pois arvonnasta. Lisäksi osallistuminen kilpailuyhdistysten, automaattisten palveluiden ja etenkin ammattimaisen kilpailupalvelun kautta on kielletty. Osallistujien kirjoittamien kommenttien sisällön tulee olla asianmukaisia ja kilpailun ohjeiden mukaisia. Järjestäjällä on oikeus poistaa asiattomat kommentit välittömästi.

Kilpailun päättäminen ennenaikaisesti

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää kilpailu milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syytä mainitsematta.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät ole teknisistä syistä tulleet perille. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista palkinnon lunastamiseen liittyvistä kuluista eikä muista palkinnon hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta. Valmistajan normaali tuotevastuu koskee myös palkintoina vastaanotettuja tuotteita. Järjestäjän vastuu kilpailun osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon määrään ja arvoon.

Näiden osallistumisehtojen muuttaminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa osallistumisehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa.

Valitukset

Kilpailun toteutusta koskevat valitukset arvontatietoineen tulee osoittaa järjestäjälle 14 päivän kuluessa valituksen syyn selviämisen jälkeen kirjallisena seuraavaan osoitteeseen: hello@gutlyfoods.com Puhelimitse annettuja tai myöhästyneitä valituksia ei käsitellä.

Tietosuoja

Järjestäjä ei kerää osallistujien antamia yhteystietoja muiden kuin voittajien ja palkinnon saajien osalta.